SMĚRNICE

Číslo 

směrnice

Předmět

Stav

2017

Reklamační řád VaK

platný

1/2017

O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti (nahrazeno směrnicí č. 4/2016)

platná

5/2016

Zásady číslování budov v obci Velké Březno - příloha

platná

2016

Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno

platná

2016

Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno

platná

4/2016

Směrnice o veřejných zakázkách (nahrazeno směrnicí č. 2/2016)

neplatná

2016

Řád veřejného pohřebiště

platný

PŘ 2016

Provozní řád dětského hřiště

platný

OŘ 2016

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

platný

2/2016

Systém přípravy a průběh zadávání veřejných zakázek

neplatná

1/2016

Směrnice pro vyřizování žádostí o poskytování informací

platná

OŘ 2015

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno (nahrazeno OŘ 2016)

neplatný

5/2015

Směrnice k odepisování majetku

platná

4/2015

Oběh účetních dokladů

platná

3/2015

Směrnice k finanční kontrole

platná

2/2015

Evidence a účtování majetku

platná

1/2015

Reálná hodnota majetku určeného k prodeji

platná

1/2014

Směrnice o veřejných zakázkách (nahrazeno směrnicí č. 2/2016)

neplatná

2013

Směrnice pro účtování časového rozlišení

platná

1/2012

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

neplatná

1/2011

Odepisování dlouhodobého majetku (nahrazena Směrnicí 5/2015)

neplatná

1/2003

Pravidla k poskytování a použití účelových finančních prostředků z FRB

platná

2007

Spisovný a skartační řád

platný

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím