Přehled majetku obce

Uvedený přehled vychází z účetní evidence a inventury majetku ke dni 31.12.2017.

Spravovaný majetek obce

Účetní hodnota v Kč

hmotný investiční majetek

241 094 819,20

nehmotný investiční majetek

drobný hmotný majetek

předměty operativní evidence

nedokončený dlouhodobý majetek

Celkem:

Hmotný investiční majetek dle struktury

Účetní hodnota v Kč

bytové stavby

72 414 421,28

budovy pro služby obyvatelstvu

4 347 182,95

jiné nebytové domy

4 556 879,92

komunikace a veř. osvětlení

25 873 168,37

jiné inženýrské sítě

61 355 763,48

ostatní stavby

46 049 298,48

dopravní prostředky

5 982 295,00

el.přístroje

5 996 562,53

PC a příslušenství

233 757,49

ostatní zařízení

1 046 455,50

pozemky

13 239 318,69

Celkem HIM:

241 094 819,20 Kč

Grafické vyjádření v % :

Majetek obce u zřízených organizací

Účetní hodnota v Kč

Mateřská škola Velké Březno

14 953 094,26

Základní škola Velké Březno

29 059 892,67

Školní jídelna

993 073,09

Celkem:

45 006 060,02

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím