Obecní úřad

Organizační řád  

Organizační schéma

Úseky obecního úřadu 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Za jednotlivé úseky činnosti odpovídají samostatní odborní referenti. Součástí úřadu je dále sekretariát starosty a tajemníka.

Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce, zařazení do obecního úřadu.

Obecní úřad

a) v oblasti samostatné působnosti

  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem

b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.

 V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu.

Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

Organizační struktura úřadu - podrobnosti viz Organizační řád.

  • SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA
  • ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - ÚSČ
  • FINANČNÍ ÚSEK - FÚ
  • ÚSEK SPRÁVY VODOVODU A KANALIZACE - VaK
  • ÚSEK SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU - ÚSOM

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím