Majetková a bytová komise:

2018 - Agenda majektové komise 2018

2017 - Agenda majetkové komise 2017

2016 - Agenda majetkové komise 2016

2015 - Agenda majetkové komise 2015

2014 - Agenda majetkové komise 2014

Členové komise:

  • Bc. Tomáš Pýcha - předseda
  • Jan Mlejnek
  • Jitka Černá
  • Marcela Holubová
  • Ivan Mottl

Komise:

  • Ve spolupráci se správou obecního majetku vydává stanoviska k prodeji či pronájmu obecního nemovitého majetku a movitého majetku v hodnotě nad 50 000 Kč.
  • Vydává stanoviska k nabytí nemovitého majetku a movitého majetku v hodnotě nad 50 000 Kč.
  • Vydává stanoviska k bezúplatnému převodu majetku nebo převodu majetku obce do hospodaření třetí osobě.
  • Rozpracovává zásady bytové politiky obce schválené zastupitelstvem obce, ve spolupráci se správou obecního majetku navrhuje kritéria pro výběr žadatelů, stanovuje a vede pořadí žadatelů o nájem bytu ve vlastnictví obce.
  • Předkládá návrhy, připomínky a vyjádření k řešení otázek bydlení v obci, zejména: 

-  ve spolupráci se sociální komisí rady obce doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví obce mimo pořadí,      

- navrhuje uzavření nájemní smlouvy k bytu či nebytovému prostoru ve vlastnictví obce,     

- ve spolupráci se správou obecního majetku sestavuje plán údržby domovního a bytového fondu, zejména druh a rozsah oprav prováděných nad rámec běžné údržby a investice vedoucí ke zhodnocení majetku,       

-  ve spolupráci se správou obecního majetku vytipovává a navrhuje domy, které budou určeny k prodeji.

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím